Forside | Nyhedsarkiv | Postkasser regler | Postkasse placering | Postkasse mærker | Den nye postlov § | Postkasse netbutikker | Kontakt os

Ny postlov
Den nye postlov trådte i kraft i januar 2011 og dermed skal alle huse have opsat postkasse udgangen af 2011.
Læs mere om reglerne her
Informationer
Valg af postkasse
Postkasse standere
Trådløs postmelder
Postkasse typer
Sikring af postkasse
Navneskilt postkasse
Indbygningspostkasser
Nøgle til postkasse
Postkasse mærker
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Postkasse typer
   
   
   
   
     
Opdateret d. 25. februar 2011 af postkasseguide.dk

Postkasse placering


Jævnfør den nye postlov, som er trådt i kraft d. 1. januar 2011, så skal alle huse nu have placeret en postkasse ved indgangen til ejendommen, så postbuddet kan få lettere adgang. På denne side kan du læse mere om hvor du skal placere din postkasse ifølge den nye postlov.
 

Hvem gælder dette for?

Hvis du bor i en etageejendom eller nyere bebyggelse, så har du sandsynligvis allerede placeret din postkasse eller postkasseanlæg ud til skellet eller offentlig vej. Men hvis du bor i en ældre bebyggelse fra før 1973, så skal du nok flytte din eksisterende postkasse eller ud at købe en ny efter indførelse af den nye postlov.Loven gælder for både vilaer og rækkehuse og tilsiger at brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel og være forsynet med et navneskilt.

 


Placering af postkasse

Postkassen skal placeres således at man kan få adgang til den direkte fra offentlig vej. Offentlig vej kan også være privat fællesvej eller stisystem. Postkassen placeres så den peger ud mod vejen, men kan også placeres vinkelret ud til vejen, hvis en parallel placering er til gene. Den skal placeres enten på en stolpe, stakit eller mur, så brevindkastet er placeret ca. 100-120 cm over jorden. Adgangen skal være frit tilgængelig.

Specielle typer af ejendomme

Byhus
Bor du i et byhus, så må du gerne placere postkassen på husmuren direkte ud til offentlig vej/fortov.

Landejendom
Bor du i en landejendom, så skal du stadig placere din postkasse i skellet ud til offentlig vej. Dog med det forbehold at der maksimum kan kræves at postkassen er placeret 50 meter væk fra din bolig.

Fritidshus
Er udstykningen til dit fritidhus fra før 1973, så gælder samme regler, som ved alm. villaer. Er udstykningen til gengæld fra efter 1973, så skal ejerforeningen etablere et centralt postkasseanlæg til hele ejerforeningen.

 

Hvornår skal postkassen være opsat?

Ifølge den nye postlov, så skal din nye postkasse være opsat inden udgangen af 2011.

 

Hvad sker der hvis jeg ikke når at få sat postkassen op?

Hvis du ikke har sat din postkasse korrekt op d. 1. januar 2012, så risikerer du, at du ikke modtager din post. Postvirksomheder er nemlig ikke forpligtede til at levere post til dig, hvis du ikke lever op til reglerne.

 

Kan jeg søge dispensation?

Det er muligt at søge om dispensation for de nye regler, hvis du af fysiske eller psykiske årsager ikke kan få flyttet din postkase eller konsekvenserne heraf er for store. Du skal således kontakte din kommune, som kan give post danmark besked om at du skal have leveret post til døren.

 

Kan jeg få yderligere hjælp til min postkasse placering?

Ja, du kan besøge postdanmarks hjemmeside og benytte deres postkasse placerings hjælpeprogram, som er en rigtig god guide til præcis hvordan du skal placere din postkasse.Kilde: http://www.nypost.postdanmark.dk/
Annonce
 
 
 
 
Om Postkasseguide
Postkasse butikker
Postkasse regler
Kontakt os
Politik til beskyttelse af private oplysninger
Vidste du atOver 1 million husstande i Danmark skal have skiftet deres postkasse inden udgangen af 2011.